Nạp tiền thẻ cào


Bảng phí

Mạng Thẻ 10.000đ Thẻ 20.000đ Thẻ 50.000đ Thẻ 100.000đ Thẻ 200.000đ Thẻ 300.000đ Thẻ 500.000đ Thẻ 1.000.000đ
Viettel 66 66 68 70 70 68 70 70
Vinaphone 68 68 68 70 70 68 70 70
Mobifone 64 65 64 65 65 64 65 65

Lịch sử

Trạng thái Nhà mạng Mã thẻ Serial Mệnh giá Thời gian
Xem tất cả